Friday, May 29, 2020
     

Scott County Sheriff
Glenn Anderson
602 West 5th Street
Scott City, KS 67871

Email:ganderson@scottlec.org

Phone: 620-872-5805

Fax: 620-872-3264

Scott County Sheriff

Glenn Anderson